Fra den spede begynnelse på 70-tallet er det i ferd å vokse frem en skog av priser for brettspill, og nå ser det ut til å dukke opp en pris i hvert land på lik linje med bok-, film- og andre deler av underholdningsbransjen. Det er stor variasjon både på kvaliteten og gjennomføringen av prisene, men noe av det viktigste er vel at det ofte blir et vindu inn til et lands brettspillmarked. Det er tidvis ganske interessant å se hvordan ting utvikler seg i andre land, og noen viser stor fremgang i lokal produksjon. Slå i hjel den neste timen med å skumme rundt i jakten på kvalitetsspill.

På denne siden finner du informasjon om følgende Internasjonale brettspillpriser:

Norden:

Europa:

Nord-amerika:

Asia: