110_2

Et av de ”vanskeligste” barnespillene, og egner seg nok best for 8-10 åringer. Og da gjerne sammen med en voksen, kanskje spesielt i begynnelsen. Hovedårsaken er taktikken, som krever en viss modenhet.