110_5

Et litt “drøyt” barnespill. Forstå meg rett, jeg synes at barna skal strekke seg, men blant vårt panel opp til 11 var dette litt for vanskelig. Mye å huske på, og ikke minst mye taktikk. De som ikke mestret dette falt fort av, som en kan forvente av barn.