111_4

Kvaliteten er topp. Dessverre ble det litt for kjedelig, skjevhet i fordelingen av ressursene under veis i spillet. Et pluss for rådhusbrikken som settes ut til slutt.