116_1

Hadde Sylfest Lomheim og Finn Erik Vinje vært nødt til å forholde seg til kokkelimonkeforklaringer i norskens språkrøkt, ville de falt sammen i kramper og gråt. Kunne vært vanskelig å avgjøre om det var lattterkramper og gledestårer eller noe annet.