116_2

Kokkelimonke har vært en suksess på mangt et lystig lag i flere år, men det var den forrige utgaven. Den nye utgaven er for så vidt bra, men den innskrenker noe mer enn tidligere og jeg liker orddefinisjonen bedre enn videovaskesedler og forkortelser. Når dette er sagt, vil jeg på det sterkeste oppfordre å prøve det.