121_5

Kuhandel er et morsomt og svært enkelt spill som er lett å sette venner inn i. Dette spillet kan også spilles med barn fra 10-12 års alederen. Spillet har god interaksjon og gir rom for sosiale samtaler under spillet. På minussiden er spillutviklingen, den kan tidvis gi seg selv litt tidlig i spillet.