127_6

Hele gjengen legger samme kabal på en gang og det er om å gjøre å bli kvitt kortene sine. Her går det fort! Som i Halli Galli må overføringshastigheten mellom øynene, innom hjernen og ut i armene være lav, og arm-ytelsen må være høy skal du nå fram her. Dette spillet er meget fengende, tar kort tid og alle som kan telle til 10 kan være med! Dette er et “Kan’ke vi bare spille en gang til’a?”-spill