130_2

Etter å ha spillt Lost cities et 1000-talls ganger, og blitt en smule lei, men allikevel så mye mer entusiastisk over spillet. Når jeg nå kan endre mitt standpunkt, vil jeg bare si at dette er det beste 2-mannskortspillet jeg har spillt, og kan kun oppfrodre alle til anskaffelse!