142_2

Problemet her blir at selv om jeg for så vidt kan en god del om musikk, så blir sjangere jeg ikke har spesiell interesse for, for vanskelige. At alle spørsmål er forbundet med amerikansk musikkhistorie (naturlig nok) også begrensende for oss som har interesse for Europeisk musikk også.