143_2

Dette var et noe overraskende FFG spill. Taktikk blir viktigere enn strategi her, og det er en god dynamikk. Er allikevel litt bekymret for at artilleristen har en tendens til å bli for avgjørende. Som et enkelt, raskt og velspillende lite spill er det bra, men det holder ikke for 3 runder samme kveld. En god “filler”.