145_3

Dette burde være obligatorisk i både skolefritidsordningen og som en natulig del av integrasjonspolitikken! Må som mine panelkollegaer bøye meg i støvet for visjonen, og jeg har tro på at man faktisk kan lære seg nok språk til å klare seg i et annet land etter noen runder med New Amigos!