149_2

Til å være et familiespill, mener jeg det har vesentlige mangler; vel å bra at spillet oppfordrer til samarbeid og analytisk tankegang, men hva hjelper det når det omtrent er umulig å fange Mr. X? Det blir liksom en håpløs oppgave, hvor den eneste som har det småartig er den som spiller Mr. X. 3’er fra meg fordi spillet ihvertfall ønsker å sette samarbeid i høysetet.