157_7

Dette var en vri på plukke pinn og jenga. Det krever en stadig hand og litt planlegging på hvordan man skal legge pinnene så de ikke faller av eslet. Noe i hvert fall ikke jeg var god på. Den som satt igjen med flest pinner hele tiden var jeg. Så jeg er nok ikke så stø på handen som jeg burde vært for å mestre dette.