159_2

Jeg liker Passport Junior, men tror det muligvis blir litt for enkelt for mange. Som jeg nevnte i min kritikk av Passport mener jeg vanskelighetsgraden er avgjørende for spill som dette. Spesielt Europa- og USAspørsmålene blir fort for lette med svaralternativer. Da kan en selvfølgelig si at det bare er å droppe disse, men hvorfor skal en da ha juniorutgaven? Jo, fordi en da kan få litt balanse i den store familiekonkurransen; de voksne kan spille uten svaralternativer mens de yngre kan få dem! 4’eren reddes altså av en tilpasning det ikke oppfordres til i reglene.