17_4

Som et spill er ikke Elefun blant de mest engasjerende og utfordrende, men som en leke er det helt utmerket for barn. Barn kan leke med dette enten alene eller sammen med andre.