185_2

Jeg er svært tvilende til denne utgaven. For det første tror jeg de fleste spillprodusenter i dag har forstått at spill hvor spillere blir slått ut og etterpå må sitte og se på resten av kvelden, ikke er noen vinnere. Og for det andre tror jeg oppdragsvarianten her kunne vært arbeidet mer med. Den virker ikke helt fair; noen av oppdragene er mye vanskeligere enn andre blant de “lettere” oppdragene. Når det er sagt så er tanken med å ha flere og mindre oppdrag en bra nyskapning for spillet, og kunne vært et godt rent utbygningssett med en ren kortbunke.