188_2

Joda, dette har noe for seg, men jeg har enda ikke klart å bringe på det rene i hvilken grad det faktisk fungerer. Så langt har det vist seg nærmest umulig å seire som Republikkhær, og det er jo ikke så artig. Ellers er komponenter og dynamikken både kjent og velfungerende. Spørsmålet er nok heller om ikke befaling 66 er i mektigste laget…