194_2

Kunnskapsspill er har litt lett for å være oppgulpsspill av mer eller mindre tilfeldig lagret info i hjernen, og interesserer meg relativt lite. Jeg er mer glad i å bruke kunnskapen og de analytiske evnene i et forsøk på å løse oppgaver. I så måte er Scrabble neste unikt; det utvider vokabularet ditt, samtidig som det ved hjelp av brettet utfordrer dine strategiske evner for å kunne nyttegjøre deg feltene som virkelige gir deg mange poeng.