199_4

Settlers er et spill som jeg tror vil gå inn i historien som et klassisk spill. Denne versjonen tar også lengre tid enn originalen, men igjen er den nye reglen med handlig i andres runder tatt med, mulig som en kompensasjon. Nye og balanserte senarioer gir et pluss til utvidelsen.