204_3

For vårt testpanel ble dette helt feil. Det virker som om sangene det refereres til enten er av Lill Babs eller type “Lille Petter Eddekopp.” Spillet prøver å favne alle, men utelukker samtidig alle fra 18-35 år uten barn. Dette burde vært laget i en ren barneutgave, eller f.eks en med kun 80 og 90 talls sanger.