206_4

Selv med noen små skjønnhetsfeil kommer spillet opp på en god karakter. Feilene ligger mest i manglende korrekturlesing, så selv om vi blir mer og mer globale er det fremdeles forskjeller mellom kulturene. Spillet er litt mer utfordrende enn Alias fordi de har predefinerte begrensinger hvordan man ikke kan beskrive oppgaveordet. Her kan man derfor ikke velge enkleste utvei og si “motsatt av…….”.