206_6

Ingen høydare, men et helt greit selskaps-/familiespill som sikkert de aller fleste vil kunne tåle å leke litt med.