208_4

En artig variant av “Kinasjakk”. Øvelse gjør sikkert mester, men evnen til å se rom og tenke fremover er viktig. Jeg er vel svak på noen av de områdene og derfor finner spillet lite engasjerende.