213_2

De konkurrerende spillene her har jeg litt problemer med å skille fra hverandre, men konseptet er bra så en bør ha ett av dem. Hvilket blir et rent personlig valg, hvor en får legge inn de kriteriene en selv mener er viktigst; antall oppgaver, antall kategorier, pris, eller hva annet som skulle være av betydning.