219_2

Selv om jeg nok er mer glad i Passport, mener jeg TP Globetrotter er meget bra og passer nok mine kunnskaper bedre enn spørsmål om billedhuggere i brun kategori i det tradisjonelle TP. Men, som jeg tidligere har erkjent, så er jeg ikke spesielt opptatt av kunnskapsspill. Så i den grad jeg skal veilede i denne kategorien, så mener jeg dette er noe av det bedre i sjangeren.