219_4

På høyde med Passport, men med tilsynelatende noe enklere spørsmål. Spillet gis et ekstra løft med fordelskortene som også gir muligheter for andre som ikke er interessert i geografi å delta. Til forskjell, og kanskje en fordel, fra Passport, her spiller en ikke i timevis før det blir kåret en vinner.