222_4

Jeg kan ikke si at TP fornyer seg så drastiskt fra gang til gang. Men hvorfor endre på en god oppskrift? Vanskelighetsgraden på spørsmålene er helt grei, kanskje litt vanskelig for de yngste barna men helt greit for ungdommer.