225_7

Transamerica var et trivelig enkelt spill med “tåg tema”. Ettersom man kunde koble i hop jernbanene med andre spillere så var det et ganske fort spill der man var nøtt å finne en lur måte å ta seg mellom byene som man fått tildelt. Og da aller helst gjennom å bruke jernbanenettet til motspillerne for å komme kjappere frem. Spiller var lett å lære og morsomt å spille. Det krevde ikke så mye men var samtidig spennende.