229_3

Innenfor kunnskapskategorien er dette et bra spill! Skiller seg ut ved fokus på en type kategori, og er på mange måter mer kunnskapsberikende enn alskens unyttig kunnskap som ofte preger denne kategorien.