231_4

Wallenstein er et spill som bør få et større marked å boltre seg på. Spillet er velbalansert når det gjelder flaks og strategi. Engasjementet holdes oppe gjennom hele spillet og man merker ikke at tiden går, noe som er en klar fordel. Noe som bør appellere til flere kvinner og ikke bare menn som det tradisjonelt gjør.