242_4

Fleip eller fakta gir en ekstra dimensjon til kunnskapsspillene, her er det ikke bare ren pugging som gir resultater men også bruk av litt analytisk evne eller elimenerings evner.