245_2

Skolepensum på en annen måte; som brettspill. Det beste med spillet er skaleringen, som gjør at unge og eldre kan konkurrere under like vilkår.