254_4

Kortspill er ikke alltid så veldig variert eller interessant. Jeg vil plassere Four Dragons i den kategorien. Det er greit å spille men er temmelig intensigende etterhvert. Selv om man spiller på lag er det ikke lagt opp til å virkelig være et lagspill, til det er det lite påvirkningsmuligheter eller for lite utveksling mellom lagspillerne.