259_6

Dette spillet synes jeg er moro! Her må man tenke på seg selv, variere spillet mellom aggressivt og passivt, kanskje ta noen sjanser (kult å prøve seg på piratene), men fremfor alt forsøke å lese de andres spill. Litt knotete regler synes jeg. Og det tar en del tid å sette seg inn i, med mange forskjellige kort. Jeg registrererer at noen av de andre synes spillet er over om man kommer skjevt ut, men jeg mener det er gode muligheter til å hente seg inn igjen! Nå som vi er i gang med dette spillet tar jeg det gjerne fram igjen!