271_6

En liten vri på dette kunnskapsspillet i og med innlagt miming og mulighet til å ta kort fra motspillere, og relativt lav vanskelighetsgrad på spørsmålene. Ikke voldsomt utfordrende altså, bortsett fra mimingen da. Hvordan mimer man Jon Almås? Ikke imitere altså, men mime…?!