273_7

Et kortspill der hele bordet er spillbrett. Man kan ikke veive med armene og flytte på kortene under spill for da blir spillet ødelagt. Man velger ut 3 fly kort som bestemmer hvordan flyet skal bevege seg i neste runde. Er man innen skyteavstand til motspilleren så trekker den skadekort. Jeg hadde det moro med de jeg spilte sammen med, men jeg tror det er avhengig av at de man spiller med er like opptatt av å både komme i skyteavstand og planlegge å komme seg helskinnet fra fighter som man selv er. Kan ellers bli rart når det ikke er noe spillebrett. Er et pluss at man kan spille 2 og 2 på lag for å samarbeide om å ta fienden.