27_2

Dett er noe av det bedre vi har spilt av FFG spill, men det er fremdeles et par ting å utsette dessverre. For det første har det en tendens til å bli en stillingskrig med lite fremdrift. Det blir ofte ikke slag før ut i runde 8, og da kan spillet fort i realiteten være over. Mekanikkene i spillet er meget interessante og godt integrerte, men det blir samtidig litt omstendelig. Dette går igjen ut over tempoet. Nå skal det samtidig sies at spilles det med flere som er glade i denne typen spill, økes ofte intensiteten, og det reelle tempoet blir kanskje mindre viktig. Bør prøves om du har sans for krigslignende spill.