282_4

Hva kan man egentlig si om TP som ikke har vært sagt før. I 20 årsjubileumet fokuseres det på de siste 20 år. Dette er absolutt en fordel for noen, mens andre kanskje glemmer litt raskere hva som skjedde for tre år siden enn det som skjedde for 300 år siden.