28_4

Jeg er litt skuffet over utvidelsesspillet, i utgangspunktet trodde jeg det skulle være en utvidelse i ordets rette forstand, men det ble veldig trangt på brettet. De forskjellige rollene ble enda viktigere nå enn i grunnspillet, men enda verre å få tak i. Jeg kommer til å holde meg til grunnspillet.