292_2

Ojsann, dette var ikke særlig spennende. Det blir egentlig kun et memo-spill for voksne, hvor en til en hver tid må holde orden på brikkenes rekkefølge i stablene. Det er i tillegg en stor ulempe å starte siden en da har en lei tendens til å bli liggende underst. Når målet da er å få 4 eller 5 brikker synlig, blir dette stort sett ganske kjedelig. En er også avhengig av at hukommelsesnivået til den enkelte spilleren er ganske jevnt, ellers blir det fort seier til helt tilfeldige spillere. Dette kan dere godt stå over.