296_4

Der sparte jeg de pengene til psykologen! Neida. Dette er et alternativt kunnskapspill som ikke er basert på skolelærdom eller annen pugget informasjon. Her er det mer din observasjonsevne som blir satt på prøve, hva har du lærd i løpet av dine leveår frem til nå?