306_4

Ved første øyekast minnet spillet meg om “Kongen på haugen” som kom ut for noen år siden, men der tok jeg feil. Dette er et utrolig dårlig spill, det er veldig vanskelig å følge reglene. Itillegg til det er spillet altfor langdrygt, og dette skal være et barnespill?