309_2

Den store revolusjonen er dette spillet knappest, men det er en ganske snedig blanding av lånte elementer fra Metro og Pueblo. For Metros del er det snakk om brikkene, og måletsetningen om å lage lange akvadukter i steden for toglinjer. Fra Pueblo har en lånt den omflyttende kongen og latt han både bli flere og kaller dem byggeledere. Men spillet er meget bra, med større dybbde og mindre hell enn Metro. Det blir litt tregere, da det er flere valg hver runde; hvilken arbeider skal flyttes og hvilken brikke skal i så fall legges ut. For ikke å glemme, hvilke muligheter sitter motspillerne igjen med. Jeg liker slike spill, men det er faktisk litt avhengig av at spillerne er ganske jevne.