309_4

Selv om mine akvadukter ikke ble de lengste ble ikke resultatet så overraskende dårlig likevel. Strategien i Aqua romana er ikke alltid gitt på forhånd og man må spesielt følge med på motspillernes bevegelser. Hvor byggherrene står, hvor de blir flyttet og om man har mulighet til å få en bonusbrikke. Absolutt et familievennelig spill.