32_4

Det at handlingen du velger å gjøre avgjør rekkefølgen på spillerne er avvekslende fra vanlige tradisjonelle spill. Simultangjennomføring av like handlinger gjør det også mer engasjerende. Dette spillet blir akkurat så taktisk du vil at det skal være, fordi du må/bør/ønsker å tenke deg godt om hva du skal å gjøre i forhold til dine motspillere.