337_2

For meg, som ikke er Carcassonne-fanatiker, virker denne utvidelsen egentlig litt uvesentlig. Ja vel, en får normalt en litt større spredning på utplasseringer i begynnelsen av spillet, men fungerer egenlig kun som en annen variant av avgrensning av jordene. Har du den gamle originalen, og derfor mangler denne utvidelsen, så er det etter min mening ingen grunn til å løpe. Kjøp heller en av de andre utvidelsen.