337_4

Den eneste forskjellen jeg synes dukket opp i denne utvidelsesversjonen er at det er flere startsteder enn i originalen. Men det ga ikke noen endring i det store og det hele, så man kan like godt droppe de ekstra brikkene.