338_7

Dette var et “magic” lignende spill med kortstokker med ulike raser som skulle fighte hverandre. Vi prøvde de ulike folkeslagene som var med og jeg syntes de var relativt ujevne. Når f eks “The Khind” spillte mot “The Mimix” så blev styrken til karakterene i “The Mimix” helt tilintetgjort av styrkene til “The Khind” så spillet kunnde være svært ujevnt beroende på hvilken karakterbunke man valgte.