366_2

Tenki følger opp Shark Park, med nok et enkelt familiespill. Også denne gangen er det med fantastisk flott design, komponenter for så vidt morosom tematikk. Fellesnevrene er mange mellom de to spillene, både godt og vondt. Tematikk og design gir helt klart inntrykk av at spillene er barnespill, men vanskelighetsgraden tilsier at spillerne nok bør være 8-9 år, som helt klart er i øvre del av kategorien. Med dette sagt, kan en på mange måter se på Snakelake som et forenklet Roborally.